Loading...

บทความยอดนิยม


บทความทั้งหมด


พักผ่อนย้อนยุค
พักผ่อนย้อนยุค

Jul 13, 2018 | โดย The Editor

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังคมไทยถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยไม่เว้นแม้ในยามพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การ...

ชมศิลปะต่างยุคในเมืองเก่าอายุกว่าพันปี นาม “ศรีมโหสถ”
ชมศิลปะต่างยุคในเมืองเก่าอายุกว่าพันปี นาม “ศรีมโหสถ”

Jul 12, 2018 | โดย The Editor

เรื่องของเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีในที่นี้ เป็นเพียงเรื่องราวบางส่วนของความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณในหลายยุคสมัย...

เยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์มอญ ได้รู้จักมอญ
เยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์มอญ ได้รู้จักมอญ

Jul 12, 2018 | โดย The Editor

มอญเป็นชนชาติเก่าแก่ที่เคยมีดินแดน ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมที่รุ่งเรือง แต่ด้วยปัจจัยทางประวัติศาสตร์หลายประการ ทำให้ชา...

เลียบริมน้ำ เที่ยวห้าวัดดังนนทบุรี
เลียบริมน้ำ เที่ยวห้าวัดดังนนทบุรี

Jul 12, 2018 | โดย The Editor

ในสมัยโบราณนานมา คนไทยมักตั้งชุมชนบ้านเรือนและวัดวาอารามอยู่ริมน้ำด้วยความสะดวกในการคมนาคม นอกจากแม่น้ำสายใหญ่แล้ว ...

เรือกับวิถีทางน้ำ
เรือกับวิถีทางน้ำ

Jul 12, 2018 | โดย The Editor

ในอดีต คนไทยมีความผูกพันกับสายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในการอุปโภคหรือบริโภค ด้วยเหตุนี้เองคนไทยจึงมีการคิดค้นเครื่องมือ...

ในศิลปะสถาน : รู้จักศิลปินเพื่อรู้จักศิลปะร่วมสมัย
ในศิลปะสถาน : รู้จักศิลปินเพื่อรู้จักศิลปะร่วมสมัย

Jul 12, 2018 | โดย The Editor

คนจำนวนหนึ่งอาจมองว่า “ศิลปะร่วมสมัย” เป็นสิ่งไกลตัว การใช้เวลาว่าง หรือความสนใจเฉพาะกลุ่ม แต่ศิลปะร่วมสมัยนั้นมีหล...