บทความยอดนิยม


บทความทั้งหมด


บทความแต่ละคอลัมน์ช่วยให้คุณเรียนรู้สาระทางวัฒนธรรมบางแง่มุมที่นำเสนอเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และมีแหล่งข้อมูลต้นทางให้คุณสืบค้นต่อไป

9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เล่าเรื่องคนไทยพวน (หน้า 2)
9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เล่าเรื่องคนไทยพวน (หน้า 2)

Jan 3, 2020, | โดย ปณิตา สระวาสี

คน “พวน” หรือคน “ไทยพวน” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศ สปป.ลาว

9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เล่าเรื่องคนไทยพวน
9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เล่าเรื่องคนไทยพวน

Jan 3, 2020, | โดย ปณิตา สระวาสี

“คนไทย” ไม่ได้มีชาติพันธุ์เดียว หากแต่ประกอบไปด้วยคนหลากเชื้อชาติหลากเผ่าพันธุ์

แนะนำหนังสือ Siamese melting pot: Ethnic minorities in the making of Bangkok ของ Edward Van Roy
แนะนำหนังสือ Siamese melting pot: Ethnic minorities in the making of Bangkok ของ Edward Van Roy

Apr 3, 2019, | โดย The Editor

หนังสือเรื่อง Siamese melting pot อธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานแลพัฒน...

แนะนำหนังสือ Muslims in Singapore: piety, politics and policies ของ Kamaludeen Mohamed Nasir, Alexius A. Pereira and Bryan S. Turner
แนะนำหนังสือ Muslims in Singapore: piety, politics and policies ของ Kamaludeen Mohamed Nasir, Alexius A. Pereira and Bryan S. Turner

Apr 2, 2019, | โดย The Editor

หนังสือเรื่อง “มุสลิมในสิงคโปร์: ศรัทธา, การเมือง และนโยบาย” จึงมุ่งหมายในการสร้างความเข้าใจชีวิตประจำวันของมุสลิมในบริบ...

แนะนำหนังสือ Finding their Voice: Northeastern Villagers and the Thai State ของ Charles F. Keyes
แนะนำหนังสือ Finding their Voice: Northeastern Villagers and the Thai State ของ Charles F. Keyes

Mar 22, 2019 | โดย The Editor

Finding their Voice: Northeastern Villagers and the Thai State ของคายส์ (Charles F. Keyes) นับว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่ง ...

แนะนำหนังสือ Other Malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world ของ Joel S. Kahn
แนะนำหนังสือ Other Malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world ของ Joel S. Kahn

Mar 19, 2019 | โดย The Editor

Other Malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world พยายามแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของความเป็นมาเลย์...