บทความยอดนิยม


บทความทั้งหมด


บทความแต่ละคอลัมน์ช่วยให้คุณเรียนรู้สาระทางวัฒนธรรมบางแง่มุมที่นำเสนอเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และมีแหล่งข้อมูลต้นทางให้คุณสืบค้นต่อไป

ทดลองสร้างค่ะ
ทดลองสร้างค่ะ

Jul 17, 2018 | โดย Chewasit Boonyakiet

ทดลองค่ะ

ธีกรรมไทยทรงดำ/ไทดำ (คอลัมน์: เป็น-อยู่-คือ)
ธีกรรมไทยทรงดำ/ไทดำ (คอลัมน์: เป็น-อยู่-คือ)

Jul 12, 2018 | โดย Chewasit Boonyakiet

พิธีกรรมของชาวไทยทรงดำหรือชาวไทดำมีเอกลักษณ์ และประกอบขึ้นในหลายวาระ พิธีกรรมที่จะกล่าวถึงในที่นี่แสดงให้เห็นความนั...

เรือนไทยทรงดำในความทรงจำ
เรือนไทยทรงดำในความทรงจำ

Jul 10, 2018 | โดย Chewasit Boonyakiet

เรือนไทยทรงดำหรือ “เฮือนกระดองเต่า” เป็นเรือนที่มีรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ และคงได้รับการก่อสร้างเพื่อบอกเล่าของความเป็นไทยท...

พักผ่อนย้อนยุค
พักผ่อนย้อนยุค

Jul 4, 2018, | โดย Chewasit Boonyakiet

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังคมไทยถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยไม่เว้นแม้ในยามพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การ...

ชมศิลปะต่างยุคในเมืองเก่าอายุกว่าพันปี นาม “ศรีมโหสถ”
ชมศิลปะต่างยุคในเมืองเก่าอายุกว่าพันปี นาม “ศรีมโหสถ”

Jul 4, 2018, | โดย Chewasit Boonyakiet

เรื่องของเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีในที่นี้ เป็นเพียงเรื่องราวบางส่วนของความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณในหลายยุคสมัย...

เยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์มอญ
เยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์มอญ

Jul 4, 2018, | โดย Chewasit Boonyakiet

มอญเป็นชนชาติเก่าแก่ที่เคยมีดินแดน ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมที่รุ่งเรือง แต่ด้วยปัจจัยทางประวัติศาสตร์หลายประการ ทำให...