บทความยอดนิยม


บทความทั้งหมด


บทความแต่ละคอลัมน์ช่วยให้คุณเรียนรู้สาระทางวัฒนธรรมบางแง่มุมที่นำเสนอเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และมีแหล่งข้อมูลต้นทางให้คุณสืบค้นต่อไป

แนะนำหนังสือ Siamese melting pot: Ethnic minorities in the making of Bangkok ของ Edward Van Roy
แนะนำหนังสือ Siamese melting pot: Ethnic minorities in the making of Bangkok ของ Edward Van Roy

Apr 3, 2019, | โดย The Editor

หนังสือเรื่อง Siamese melting pot อธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานแลพัฒน...

แนะนำหนังสือ Muslims in Singapore: piety, politics and policies ของ Kamaludeen Mohamed Nasir, Alexius A. Pereira and Bryan S. Turner
แนะนำหนังสือ Muslims in Singapore: piety, politics and policies ของ Kamaludeen Mohamed Nasir, Alexius A. Pereira and Bryan S. Turner

Apr 2, 2019, | โดย The Editor

หนังสือเรื่อง “มุสลิมในสิงคโปร์: ศรัทธา, การเมือง และนโยบาย” จึงมุ่งหมายในการสร้างความเข้าใจชีวิตประจำวันของมุสลิมในบริบ...

แนะนำหนังสือ Finding their Voice: Northeastern Villagers and the Thai State ของ Charles F. Keyes
แนะนำหนังสือ Finding their Voice: Northeastern Villagers and the Thai State ของ Charles F. Keyes

Mar 22, 2019 | โดย The Editor

Finding their Voice: Northeastern Villagers and the Thai State ของคายส์ (Charles F. Keyes) นับว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่ง ...

แนะนำหนังสือ Other Malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world ของ Joel S. Kahn
แนะนำหนังสือ Other Malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world ของ Joel S. Kahn

Mar 19, 2019 | โดย The Editor

Other Malays: nationalism and cosmopolitanism in the modern Malay world พยายามแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของความเป็นมาเลย์...

พักผ่อนย้อนยุค
พักผ่อนย้อนยุค

Jul 13, 2018 | โดย The Editor

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังคมไทยถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยไม่เว้นแม้ในยามพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การ...

ชมศิลปะต่างยุคในเมืองเก่าอายุกว่าพันปี นาม “ศรีมโหสถ”
ชมศิลปะต่างยุคในเมืองเก่าอายุกว่าพันปี นาม “ศรีมโหสถ”

Jul 12, 2018 | โดย The Editor

เรื่องของเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีในที่นี้ เป็นเพียงเรื่องราวบางส่วนของความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณในหลายยุคสมัย...