พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 2

นิทรรศการออนไลน์


พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 2 กล่าวถึงบ้านของศิลปินในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย นักดนตรี ช่างทอผ้า นักเขียน และศิลปินร่วมสมัย บ้านของศิลปินสะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิต รวมถึงรูปแบบของการใช้ประโยชน์ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน บ้านเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมทำความรู้จักกับชีวิตและผลงานที่ใช้ความอุตสาหะผสานความสร้างสรรค์

อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการออนไลน์


นิทรรศการออนไลน์นำคุณไปรู้จักวัฒนธรรมหลากหลายแง่มุม ด้วยภาพ เสียง และคำบรรยาย ของเรื่องราวในสังคม

อาหารโซ่ง : ไทยทรงดำบ้านหนองปรงกับเรื่องราวของรสชาติ

นิทรรศการภาพถ่ายจากการทำสารคดีอาหารชาติพันธุ์ เกริ่นให้เห็นเนื้อหาอย่างสังเขปที่พอทำให้รับรู้ถึงร้อยวัตถุดิบ กรรมวิธี โดยอาศัยคำบอกเล่าของแม่บ้าน บ้านหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

"พวน" ในพาข้าว

แนะนำสารคดี เรื่อง “พาข้าว” ซึ่งจะชวนให้ผู้ชมไปทำความรู้จัก เมนูอาหารของชาวไทยพวนในบ้านทราย จังหวัดลพบุรี โดยอาศัยคำบอกเล่าของผู้คนในชุมชน ถึงประวัติความเป็นมา การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารจากคนรุ่นพ่อแม่

พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 2

พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 2 กล่าวถึงบ้านของศิลปินในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย นักดนตรี ช่างทอผ้า นักเขียน และศิลปินร่วมสมัย บ้านของศิลปินสะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิต รวมถึงรูปแบบของการใช้ประโยชน์ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน บ้านเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมทำความรู้จักกับชีวิตและผลงานที่ใช้ความอุตสาหะผสานความสร้างสรรค์

พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 1

นิทรรศการบ้าน ตอน 1 บรรจุเรื่องราวพิพิธภัณฑ์ที่ใช้บ้านเป็นสถานที่ และบอกเล่าเรื่องราว แต่ละแห่งล้วนเกิดขึ้นและมีความหมายแตกต่างกัน มาร่วมเรียนรู้ความหลากหลายของสถานที่เหล่านี้ เพื่อเข้าใจคุณค่าของเรือนที่กลายเป็นสถานที่ของการเรียนรู้ร่วมสมัย

แต่งองค์ทรงเครื่อง...สาวบาบ๋าภูเก็ต

นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวการแต่งกายของหญิงบาบ๋าภุเก็ต เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมลูกผสมของชาวบาบ๋า ที่ได้รับการฟื้นฟูในช่วงกว่าสองทศวรรษนี้

“นรก สวรรค์ และประเพณีการสวดพระมาลัย”: ภาพวาดในสมุดพระมาลัย

นิทรรศการแนะให้รู้จักกับเอกสารโบราณที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับความเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์ของผู้คน “พระมาลัย” เป็นพระอรหันต์และได้รับการถ่ายทอดถึงประวัติ เพื่อยึดโยงให้พุทธศาสนิกชนทำความดีละเว้นความชั่ว