นิทานเล่าตำนานสถานที่

เนื้อหาคัดสรร


ในที่นี้ เป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลนิทานและฐานข้อมูลประเพณีจำนวน 9 รายการ บอกเล่าถึงสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ ผาแดงนางไอ่ ธาตุก่องข้าวน้อย จึงกล่าวได้ว่านิทานและตำนานเหล่านี้เป็น “นิทานประจำถิ่น”

อ่านเพิ่มเติม

เนื้อหาคัดสรร


เนื้อหาคัดสรรนำเสนอรายการจากฐานข้อมูลในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ลองเยี่ยมชมเนื้อหาเหล่านี้ แล้วคุณจะพบว่า คลังข้อมูลทางวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มากมายและหลากหลายเพียงใด

นิทานเล่าตำนานสถานที่

ในที่นี้ เป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลนิทานและฐานข้อมูลประเพณีจำนวน 9 รายการ บอกเล่าถึงสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ ผาแ...


 • 7

 • 2
ลาวครั่งในกระแสความเปลี่ยนแปลง

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์หลายชิ้นงานนำเสนอภาพของความเปลี่ยนแปลงในสังคมชาติพันธุ์ลาวครั่ง ที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช...


 • 1

 • 6

 • 2

 • 3
โบสถ์คริสต์ในประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถานของคริตส์ชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์อาณานิคมในภูมิภาคอย่างชัดเจน ...


 • 16
ภาพยนตร์สั้น ขัดกันฉันมิตร ปี 2

หนังสั้นในโครงการทักษะวัฒนธรรมเกิดจากความร่วมมือของศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกิดจากงานวิจัย...


 • 10
พิพิธภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้าน

เอเชียตะวันออกเฉียงนับเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสังคม โดยฉพาะเมื่อพิจารณาจากความหลากหลายขอ...


 • 10
รู้จัก “คนเวียต” ร่วมสมัย

ข้อมูลเกี่ยวกับคนเชื้อสายในเวียดนามในหลายจังหวัดของภาคอีสาน กรุงเทพมหานคร และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยในแต่ละช่วงเวลา ดังปราก...


 • 13

 • 1

 • 4