ของเล่นเล่าวิถีท้องถิ่น

เนื้อหาคัดสรร


ของเล่นเล่าเรื่องวิถีชีวิตในท้องถิ่นมีหลายลักษณะ บ้างเป็นของเล่นที่ทำขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ สนุกสนานและแสดงบทบาททางเพศในครัวเรือน เช่น หม้อข้าวหม้อแกง บ้างเป็นการจำลองรูปร่างของสิงสาราสัตว์ในธรรมชาติ เช่น งูกินนิ้ว และแมลงปอ บ้างเกิดจากการประดิษฐ์เพื่อใช้งานจริง อาทิ นกหวีดไม้ไผ่

อ่านเพิ่มเติม

เนื้อหาคัดสรร


เนื้อหาคัดสรรนำเสนอรายการจากฐานข้อมูลในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ลองเยี่ยมชมเนื้อหาเหล่านี้ แล้วคุณจะพบว่า คลังข้อมูลทางวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มากมายและหลากหลายเพียงใด

สงกรานต์ในล้านนา

ชุดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์


 • 15

 • 1
ปีใหม่ม้ง

งานประเพณีปีใหม่ม้ง หรือที่ชาวม้งเรียกกันว่า “น่อเป๊โจ่วฮ์” เทศกาลปีใหม่ยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางสังคม ดังเช่น การกราบไหว...


 • 1

 • 6

 • 3
ยุ้ง...ข้าวกับชีวิต

ในหลายสังคม ยุ้งข้าวเคยเป็นสถานที่ของการเก็บข้าวไว้เพื่อการบริโภคและเพื่อจำหน่าย แต่ขนบปฏิบัติและความหมายของยุ้งข้าวยังมีความ...


 • 10
ผ้าทอไทลื้อ

ผ้าทอของไทลื้อได้รับยกย่องว่ามีความโดดเด่น ด้วยเทคนิคการทอผ้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการมัดหมี่ การจก การขิด และการยกดอก ที่ต...


 • 13

 • 3

 • 3
เครื่องแต่งกายไทดำและไทยทรงดำ

ชุดภาพเครื่องแต่งกายไทดำ ในลาว เวียดนาม และไทยทรงดำ (โซ่ง) ในเพชรบุรี เป็นบันทึกการทำงานของ รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์และดร.ฉวีวรรณ ...


 • 26
ของเล่นเล่าวิถีท้องถิ่น

ของเล่นเล่าเรื่องวิถีชีวิตในท้องถิ่นมีหลายลักษณะ บ้างเป็นของเล่นที่ทำขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ สนุกสนานและแสดงบทบาททางเพศในครัว...


 • 10