ของเล่นเล่าวิถีท้องถิ่น

เนื้อหาคัดสรร


ของเล่นเล่าเรื่องวิถีชีวิตในท้องถิ่นมีหลายลักษณะ บ้างเป็นของเล่นที่ทำขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ สนุกสนานและแสดงบทบาททางเพศในครัวเรือน เช่น หม้อข้าวหม้อแกง บ้างเป็นการจำลองรูปร่างของสิงสาราสัตว์ในธรรมชาติ เช่น งูกินนิ้ว และแมลงปอ บ้างเกิดจากการประดิษฐ์เพื่อใช้งานจริง อาทิ นกหวีดไม้ไผ่

อ่านเพิ่มเติม

เนื้อหาคัดสรร


เนื้อหาคัดสรรนำเสนอรายการจากฐานข้อมูลในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ลองเยี่ยมชมเนื้อหาเหล่านี้ แล้วคุณจะพบว่า คลังข้อมูลทางวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มากมายและหลากหลายเพียงใด

ทดสอบค่ะ

ทดสอบค่ะ


  • 1
ของเล่นเล่าวิถีท้องถิ่น

ของเล่นเล่าเรื่องวิถีชีวิตในท้องถิ่นมีหลายลักษณะ บ้างเป็นของเล่นที่ทำขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ สนุกสนานและแสดงบทบาททางเพศในครัว...


  • 10
ประโยชน์ไผ่

ชาวบ้านรู้จักการใช้ไม้ไผ่สำหรับทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุก่อสร้าง ของเล่น และอื่น ๆ เป็นอย่างดี ความสำคัญของไม้ไผ...


  • 23
ไทยพวนกับมรดกที่สืบทอด

“พวน” เป็นคำที่เรียกกลุ่มชนในแคว้นเชียงขวางของลาว บริเวณนั้นมีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนาม “พวน” คือชื่อของแม่น้ำสำคัญที่ไหล...


  • 1

  • 7

  • 3
ข้าวกับวิถีชีวิต

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในเกือบทุกภูมิภาคสะสมเครื่องมือเครื่องใช้ภายในท้องถิ่น เครื่องมือต่าง ๆ ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นรูปแบบการใช้ง...


  • 9
ชาวเลคือใคร?

“ชาวเล” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ทางใต้ของไทยและในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา และเป็นที่รู้จักมากขึ้นภายในหลังเหตุการณ์ธรณี...


  • 12