คำสำคัญ : กรุงเทพมหานคร


รู้จัก “คนเวียต” ร่วมสมัย

Mar 18, 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับคนเชื้อสายในเวียดนามในหลายจังหวัดของภาคอีสาน กรุงเทพมหานคร และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยในแต่ละช่วงเวลา ดังปรากฏในงานวิจัย บอกเล่าให้เห็น การเคลื่อนย้ายของคนเวียดนาม หรือที่เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า “ชาวญวน” ซึ่งเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ ตั้งแต่ก...

ในความงามของมัสยิด (ไทยและเพื่อนบ้าน)

Mar 11, 2019

มัสยิดไม่ใช่เพียงศาสนสถานของชาวมุสลิม หากแต่ยังเก็บเรื่องราวความหลากหลายของกลุ่มชนที่เคลื่อนย้ายและตั้งรกรากในแต่ละบริเวณ

พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 2

Sep 27, 2018

พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 2 กล่าวถึงบ้านของศิลปินในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย นักดนตรี ช่างทอผ้า นักเขียน และศิลปินร่วมสมัย บ้านของศิลปินสะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิต รวมถึงรูปแบบของการใช้ประโยชน์ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน บ้านเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมทำความรู้จักกับชีวิตและผลงานที่ใช้ความอุตสาหะผสานค...

พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 1

Sep 26, 2018

นิทรรศการบ้าน ตอน 1 บรรจุเรื่องราวพิพิธภัณฑ์ที่ใช้บ้านเป็นสถานที่ และบอกเล่าเรื่องราว แต่ละแห่งล้วนเกิดขึ้นและมีความหมายแตกต่างกัน มาร่วมเรียนรู้ความหลากหลายของสถานที่เหล่านี้ เพื่อเข้าใจคุณค่าของเรือนที่กลายเป็นสถานที่ของการเรียนรู้ร่วมสมัย

พักผ่อนย้อนยุค

Jul 13, 2018

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังคมไทยถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยไม่เว้นแม้ในยามพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การเล่นเกมออนไลน์ การชมภาพยนตร์แบบสตรีมมิ่ง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจหาได้อยู่แต่เพียงหน้าจอไม่ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่นำอดีตมาเป็นแกนหลักในการนำเสน...

เยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์มอญ ได้รู้จักมอญ

Jul 12, 2018

มอญเป็นชนชาติเก่าแก่ที่เคยมีดินแดน ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมที่รุ่งเรือง แต่ด้วยปัจจัยทางประวัติศาสตร์หลายประการ ทำให้ชาวมอญในปัจจุบันต้องกระจายกันอยู่ตามภูมิภาคของประเทศไทยและพม่า ในไทย มีชุมชนมอญอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตก ในบางชุมชน มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์เพื่อมิให้เรื่องราวน...

เรือกับวิถีทางน้ำ

Jul 12, 2018

ในอดีต คนไทยมีความผูกพันกับสายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในการอุปโภคหรือบริโภค ด้วยเหตุนี้เองคนไทยจึงมีการคิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นขันตักน้ำ กระบุงที่ใช้หาบน้ำ โอ่งดินเผาที่ใช้กับเก็บน้ำไว้ใช้ สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาหนึ่งที่เคยมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน นั...

ในศิลปะสถาน : รู้จักศิลปินเพื่อรู้จักศิลปะร่วมสมัย

Jul 12, 2018

คนจำนวนหนึ่งอาจมองว่า “ศิลปะร่วมสมัย” เป็นสิ่งไกลตัว การใช้เวลาว่าง หรือความสนใจเฉพาะกลุ่ม แต่ศิลปะร่วมสมัยนั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เรียนรู้ สำคัญไปกว่านั้น การเรียนรู้ศิลปะผ่านวิธีคิดการทำงาน และความรู้สึกของศิลปิน อาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงศิลปะ ที่สุดท้ายแล้วไม่ใช่สิ่งไ...

เบื้องหลังหน้ากาก

Jul 12, 2018

หน้ากากผีตาโขนที่ดูมีสีสันเป็นภาพติดตาที่เห็นได้ตามสื่อการท่องเที่ยว ด้วยการดัดแปลงอุปกรณ์ครัวพื้นบ้านอีสานอย่าง “หวด” ที่ใช้นึ่งข้าวเหนียว หรือการใช้ไม้เนื้ออ่อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ลวดลายที่สวยและงดงามด้วยลายไทยโบราณ นอกจากหน้ากากแล้ว คนเล่นผีตาโขนมีอุปกรณ์ประจำตัว ดาบไม้ทาสีแดงที่ปลายและ...

ของเล่นเล่าวิถีท้องถิ่น

Jul 10, 2018

ของเล่นเล่าเรื่องวิถีชีวิตในท้องถิ่นมีหลายลักษณะ บ้างเป็นของเล่นที่ทำขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ สนุกสนานและแสดงบทบาททางเพศในครัวเรือน เช่น หม้อข้าวหม้อแกง บ้างเป็นการจำลองรูปร่างของสิงสาราสัตว์ในธรรมชาติ เช่น งูกินนิ้ว และแมลงปอ บ้างเกิดจากการประดิษฐ์เพื่อใช้งานจริง อาทิ นกหวีดไม้ไผ่

ความทรงจำของสายน้ำ

Jul 5, 2018,

ถ่ายทอดเรื่องราวของ "คน" กับ "สายน้ำ" ก่อนและหลัง 2500 และบอกเล่ากระบวนการทำงานกับท้องถิ่น เพื่อรื้อฟื้นความทรงจำบางชุดของชุมชน

ไหปลาร้า

Jul 4, 2018,

ไหปลาร้าเป็นภาชนะดินเผา มีรูปร่างป้อม ปากแคบ กลางป่อง ก้นสอบ ไหปลาร้าจะเป็นภาชนะเคลือบสำหรับกันความชื้นหรือเป็นภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง