คำสำคัญ : กรุงเทพมหานคร


แนะนำหนังสือ Siamese melting pot: Ethnic minorities in the making of Bangkok ของ Edward Van Roy

Apr 3, 2019,

หนังสือเรื่อง Siamese melting pot อธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานแลพัฒนากรุงเทพ (รวมธนบุรี) ตั้งแต่ ค.ศ.1767 ถึง ค.ศ.1782 เรื่อยมาใน 5 รัชกาลจนถึง ค.ศ. 1910 ในแต่ละบทให้คำอธิบายแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ถึงความเป็นมาและบทบาทต่อสังคมไทย ประกอบด้วยโปรตุเกส มอ...

รู้จัก “คนเวียต” ร่วมสมัย

Mar 18, 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับคนเชื้อสายในเวียดนามในหลายจังหวัดของภาคอีสาน กรุงเทพมหานคร และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยในแต่ละช่วงเวลา ดังปรากฏในงานวิจัย บอกเล่าให้เห็น การเคลื่อนย้ายของคนเวียดนาม หรือที่เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า “ชาวญวน” ซึ่งเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ ตั้งแต่ก...

ในความงามของมัสยิด (ไทยและเพื่อนบ้าน)

Mar 11, 2019

มัสยิดไม่ใช่เพียงศาสนสถานของชาวมุสลิม หากแต่ยังเก็บเรื่องราวความหลากหลายของกลุ่มชนที่เคลื่อนย้ายและตั้งรกรากในแต่ละบริเวณ

พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 2

Sep 27, 2018

พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 2 กล่าวถึงบ้านของศิลปินในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย นักดนตรี ช่างทอผ้า นักเขียน และศิลปินร่วมสมัย บ้านของศิลปินสะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิต รวมถึงรูปแบบของการใช้ประโยชน์ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน บ้านเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมทำความรู้จักกับชีวิตและผลงานที่ใช้ความอุตสาหะผสานค...

พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 1

Sep 26, 2018

นิทรรศการบ้าน ตอน 1 บรรจุเรื่องราวพิพิธภัณฑ์ที่ใช้บ้านเป็นสถานที่ และบอกเล่าเรื่องราว แต่ละแห่งล้วนเกิดขึ้นและมีความหมายแตกต่างกัน มาร่วมเรียนรู้ความหลากหลายของสถานที่เหล่านี้ เพื่อเข้าใจคุณค่าของเรือนที่กลายเป็นสถานที่ของการเรียนรู้ร่วมสมัย

เยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์มอญ ได้รู้จักมอญ

Jul 12, 2018

มอญเป็นชนชาติเก่าแก่ที่เคยมีดินแดน ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมที่รุ่งเรือง แต่ด้วยปัจจัยทางประวัติศาสตร์หลายประการ ทำให้ชาวมอญในปัจจุบันต้องกระจายกันอยู่ตามภูมิภาคของประเทศไทยและพม่า ในไทย มีชุมชนมอญอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตก ในบางชุมชน มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์เพื่อมิให้เรื่องราวน...

เรือกับวิถีทางน้ำ

Jul 12, 2018

ในอดีต คนไทยมีความผูกพันกับสายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในการอุปโภคหรือบริโภค ด้วยเหตุนี้เองคนไทยจึงมีการคิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นขันตักน้ำ กระบุงที่ใช้หาบน้ำ โอ่งดินเผาที่ใช้กับเก็บน้ำไว้ใช้ สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาหนึ่งที่เคยมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน นั...

ในศิลปะสถาน : รู้จักศิลปินเพื่อรู้จักศิลปะร่วมสมัย

Jul 12, 2018

คนจำนวนหนึ่งอาจมองว่า “ศิลปะร่วมสมัย” เป็นสิ่งไกลตัว การใช้เวลาว่าง หรือความสนใจเฉพาะกลุ่ม แต่ศิลปะร่วมสมัยนั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เรียนรู้ สำคัญไปกว่านั้น การเรียนรู้ศิลปะผ่านวิธีคิดการทำงาน และความรู้สึกของศิลปิน อาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงศิลปะ ที่สุดท้ายแล้วไม่ใช่สิ่งไ...

ของเล่นเล่าวิถีท้องถิ่น

Jul 10, 2018

ของเล่นเล่าเรื่องวิถีชีวิตในท้องถิ่นมีหลายลักษณะ บ้างเป็นของเล่นที่ทำขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ สนุกสนานและแสดงบทบาททางเพศในครัวเรือน เช่น หม้อข้าวหม้อแกง บ้างเป็นการจำลองรูปร่างของสิงสาราสัตว์ในธรรมชาติ เช่น งูกินนิ้ว และแมลงปอ บ้างเกิดจากการประดิษฐ์เพื่อใช้งานจริง อาทิ นกหวีดไม้ไผ่

ไหปลาร้า

Jul 4, 2018,

ไหปลาร้าเป็นภาชนะดินเผา มีรูปร่างป้อม ปากแคบ กลางป่อง ก้นสอบ ไหปลาร้าจะเป็นภาชนะเคลือบสำหรับกันความชื้นหรือเป็นภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง