คำสำคัญ : ยะลา


ภาพยนตร์สั้น ขัดกันฉันมิตร ปี 2

Mar 19, 2019

หนังสั้นในโครงการทักษะวัฒนธรรมเกิดจากความร่วมมือของศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกิดจากงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จนพัฒนาเป็นโครงการฝึกอบรมผู้คนในพื้นที่ให้มี “ทักษะวัฒนธรรม” ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เพื่อการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่แ...

ภาพยนตร์สั้น ขัดกันฉันมิตร ปี 1

Mar 11, 2019

โครงการหนังสั้น “ขัดกันฉันมิตร” ต้องการเปิดพื้นที่ให้กับ “สุ่มเสียง” ของหนุ่มสาวรุ่นใหม่จากตอนใต้ของสังคมไทย ได้บอกเล่า ถ่ายทอด สะท้อนปัญหา หรือชวนตั้งคำถาม กับสิ่งที่คนในสังคมไทยรับรู้เกี่ยวกับ “ชายแดนใต้”