ภาพยนตร์สั้น ขัดกันฉันมิตร ปี 1

คำสำคัญ : ความขัดแย้ง, ความรุนแรง, นราธิวาส, ปัตตานี, พหุลักษณ์วัฒนธรรม, ยะลา,
ภาพยนตร์สั้น ขัดกันฉันมิตร ปี 1

หนังสั้นเกิดจากความร่วมมือของศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มธ. ที่เกิดจากงานวิจัยของ สกว. จนพัฒนาเป็นโครงการฝึกอบรมผู้คนในพื้นที่ให้มี “ทักษะวัฒนธรรม” ของ ศมส. เพื่อการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่แตกต่าง และนำมาสู่โครงการหนังสั้นที่สหภาพยุโรปให้การสนับสนุน

หนังสั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานกับเยาวชนที่สนใจทำหนัง โดยให้รู้จักตั้งคำถามกับความคิด ความเชื่อ และการกระทำในชีวิตประจำวัน จากนั้น ชวนให้เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการหาข้อมูลด้วยการฟัง การพัฒนามุมมองภาพยนตร์เพื่อการสื่อสาร จนสามารถพัฒนาโจทย์และบทหนังสั้น เยาวชน 10 ทีมได้รับการคัดเลือกรับทุนเพื่อพัฒนาผลงานของตนเอง โดยใช้ทักษะการผลิตหนังสั้นจากการอบรม

ในที่สุด หนังสั้นทั้งหมดได้รับการฉายในโรงภาพยนตร์ และมาเป็น “สื่อออนไลน์” ที่ผู้ชมจะได้สัมผัสกับมุมมองและเสียงสะท้อน จากคนหนุ่มสาวที่อยู่และใช้ชีวิตในสามสี่จังหวัดทางใต้ของไทย