พิพิธภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้าน

คำสำคัญ :
พิพิธภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้าน

ในแต่ละประเทศเพื่อนบ้าน ปรากฏพิพิธภัณฑ์ที่ฉายให้เห็นภาพความสำคัญของตนเองโดยจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในหลายกรณี เคยเป็นอดีตพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งโดยเจ้าอาณานิคม


ในที่นี้ ผู้ชมจะได้ทำความรู้จักพิพิธภัณฑ์ที่เน้นการเล่าเรื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านโบราณวัตถุจากการขุดค้น ศิลปวัตถุอันสะท้อนให้เห็นการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรมที่มักจะได้รับการจัดแบ่งยุคสมัยของพัฒนาการ เพื่อฉายให้เห็นว่าประเทศของคนนั้นมีความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่อดีตอย่างไร เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกัมพูชา ฟิลิปปินส์และมาเลเซียอย่างไรก็ดี ผู้สนใจจะได้เห็นพิพิธภัณฑ์อีกจำนวนหนึ่งที่เติบโตมากับกระบวนการสร้างชาติ เช่น การต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมหรือขบวนการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมือง ดังเช่น พิพิธภัณฑ์ในลาว เวียดนาม ติมอร์เลสเต เป็นต้น


เรื่องเล่าที่สำคัญอีกชุดหนึ่ง ได้แก่ ผู้คน กลุ่มชาติพันธุ์สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ในแต่ละประเทศจะมีรูปแบบการจัดตั้งที่แตกต่างกัน เช่น ในเวียดนาม พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาที่พยายามบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มชนทุกแห่งที่อยู่ในดินแดน ในขณะที่อีกหลายแห่ง อาศัยการสร้างพิพิธภัณฑ์เฉพาะของแต่ละชนชาติกระจายอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ดังเช่นในสิงคโปร์ ลาว