อ่าน
7
นาที

ไทยในสายตาสื่อลาว : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ปะซาซน (Pasaxon)

คำสำคัญ : ลาว,สื่อสารมวลชน,อาเซียนศึกษา,
ไทยในสายตาสื่อลาว : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ปะซาซน (Pasaxon)

IN FOCUS

  • หนังสือพิมพ์ประซาซนเป็นหนังสือพิมพ์ในกำกับของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาล ซึ่งจัดตั้งขั้นตั้งแต่ .. 1951 ภายหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  • งานวิจัยหยิบยกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ในรอบหนึ่งปี จำนวน 52 ฉบับในการวิเคราะห์ โดยเน้นเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องหรือพาดพิงประเทศไทย
  • ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงบทบาทของพรรคในการกำกับควบคุมสื่ออย่างชัดเจน และเนื้อหาเชิงบวกต่อประเทศไทยมาจากการนำเสนอความจริงที่ได้รับการกำกับให้สอดคล้องกับวาระของสื่อ