คำสำคัญ : สิ่งทอ


อาหารโซ่ง : ไทยทรงดำบ้านหนองปรงกับเรื่องราวของรสชาติ

Apr 11, 2019

นิทรรศการภาพถ่ายจากการทำสารคดีอาหารชาติพันธุ์ เกริ่นให้เห็นเนื้อหาอย่างสังเขปที่พอทำให้รับรู้ถึงร้อยวัตถุดิบ กรรมวิธี โดยอาศัยคำบอกเล่าของแม่บ้าน บ้านหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 2

Sep 27, 2018

พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 2 กล่าวถึงบ้านของศิลปินในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย นักดนตรี ช่างทอผ้า นักเขียน และศิลปินร่วมสมัย บ้านของศิลปินสะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิต รวมถึงรูปแบบของการใช้ประโยชน์ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน บ้านเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมทำความรู้จักกับชีวิตและผลงานที่ใช้ความอุตสาหะผสานค...

ผ้าทอไทลื้อ

Sep 10, 2018

ผ้าทอของไทลื้อได้รับยกย่องว่ามีความโดดเด่น ด้วยเทคนิคการทอผ้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการมัดหมี่ การจก การขิด และการยกดอก ที่ต้องอาศัยความชำนาญที่สืบทอด

เครื่องแต่งกายไทดำและไทยทรงดำ

Sep 7, 2018,

ชุดภาพเครื่องแต่งกายไทดำ ในลาว เวียดนาม และไทยทรงดำ (โซ่ง) ในเพชรบุรี เป็นบันทึกการทำงานของ รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์และดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ชุดภาพทั้งสองแสดงให้เห็นความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของการแต่งกายของผู้หญิงชาวไทดำหรือไทยทรงดำ