คำสำคัญ : พิจิตร


รู้จัก “คนเวียต” ร่วมสมัย

Mar 18, 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับคนเชื้อสายในเวียดนามในหลายจังหวัดของภาคอีสาน กรุงเทพมหานคร และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยในแต่ละช่วงเวลา ดังปรากฏในงานวิจัย บอกเล่าให้เห็น การเคลื่อนย้ายของคนเวียดนาม หรือที่เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า “ชาวญวน” ซึ่งเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ ตั้งแต่ก...

เรือนไทยทรงดำในความทรงจำ

Jul 10, 2018

เรือนไทยทรงดำหรือ “เฮือนกระดองเต่า” เป็นเรือนที่มีรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ และคงได้รับการก่อสร้างเพื่อบอกเล่าของความเป็นไทยทรงดำ แม้จะไม่พบเรือนกระดองเต่าในลักษณะของเรือนพัก แต่ชุมชนคนไทยทรงดำหรือไทดำ คงสร้างเรือนดังกล่าวไว้เป็นอนุสรณ์ตามศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือไทดำ

ไทดำ-ไทยทรงดำ: ถิ่นฐานและมรดกวัฒนธรรม

Jul 10, 2018

คนไทดำอพยพมาจากสิบสองจุไทเมื่อกว่าสองร้อยปีที่แล้ว โดยมีการกล่าวถึงการเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ประเทศไทยหลายระลอกด้วยกัน