คำสำคัญ : พระนครศรีอยุธยา


พักผ่อนย้อนยุค

Jul 13, 2018

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังคมไทยถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยไม่เว้นแม้ในยามพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การเล่นเกมออนไลน์ การชมภาพยนตร์แบบสตรีมมิ่ง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจหาได้อยู่แต่เพียงหน้าจอไม่ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่นำอดีตมาเป็นแกนหลักในการนำเสน...

เยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์มอญ ได้รู้จักมอญ

Jul 12, 2018

มอญเป็นชนชาติเก่าแก่ที่เคยมีดินแดน ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมที่รุ่งเรือง แต่ด้วยปัจจัยทางประวัติศาสตร์หลายประการ ทำให้ชาวมอญในปัจจุบันต้องกระจายกันอยู่ตามภูมิภาคของประเทศไทยและพม่า ในไทย มีชุมชนมอญอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตก ในบางชุมชน มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์เพื่อมิให้เรื่องราวน...

เรือกับวิถีทางน้ำ

Jul 12, 2018

ในอดีต คนไทยมีความผูกพันกับสายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในการอุปโภคหรือบริโภค ด้วยเหตุนี้เองคนไทยจึงมีการคิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นขันตักน้ำ กระบุงที่ใช้หาบน้ำ โอ่งดินเผาที่ใช้กับเก็บน้ำไว้ใช้ สิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาหนึ่งที่เคยมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน นั...