คำสำคัญ : นนทบุรี


พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 2

Sep 27, 2018

พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 2 กล่าวถึงบ้านของศิลปินในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย นักดนตรี ช่างทอผ้า นักเขียน และศิลปินร่วมสมัย บ้านของศิลปินสะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิต รวมถึงรูปแบบของการใช้ประโยชน์ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน บ้านเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมทำความรู้จักกับชีวิตและผลงานที่ใช้ความอุตสาหะผสานค...

เยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์มอญ ได้รู้จักมอญ

Jul 12, 2018

มอญเป็นชนชาติเก่าแก่ที่เคยมีดินแดน ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมที่รุ่งเรือง แต่ด้วยปัจจัยทางประวัติศาสตร์หลายประการ ทำให้ชาวมอญในปัจจุบันต้องกระจายกันอยู่ตามภูมิภาคของประเทศไทยและพม่า ในไทย มีชุมชนมอญอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตก ในบางชุมชน มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์เพื่อมิให้เรื่องราวน...

เลียบริมน้ำ เที่ยวห้าวัดดังนนทบุรี

Jul 12, 2018

ในสมัยโบราณนานมา คนไทยมักตั้งชุมชนบ้านเรือนและวัดวาอารามอยู่ริมน้ำด้วยความสะดวกในการคมนาคม นอกจากแม่น้ำสายใหญ่แล้ว ยังมีคลองสาขาย่อยเชื่อมต่อถึงกัน ทำให้การเดินทางเป็นไปโดยสะดวก แม้ในปัจจุบันการเดินทางทางบกมาแทนที่การขนส่งแทนทางน้ำ แต่การขนส่งสินค้าใหญ่ ๆ และจำนวนมากหลากประเภทคงอาศัยการคมนาคมทา...

ในศิลปะสถาน : รู้จักศิลปินเพื่อรู้จักศิลปะร่วมสมัย

Jul 12, 2018

คนจำนวนหนึ่งอาจมองว่า “ศิลปะร่วมสมัย” เป็นสิ่งไกลตัว การใช้เวลาว่าง หรือความสนใจเฉพาะกลุ่ม แต่ศิลปะร่วมสมัยนั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เรียนรู้ สำคัญไปกว่านั้น การเรียนรู้ศิลปะผ่านวิธีคิดการทำงาน และความรู้สึกของศิลปิน อาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงศิลปะ ที่สุดท้ายแล้วไม่ใช่สิ่งไ...