คำสำคัญ : นครสวรรค์


“ข้าว” ในพิธีกรรม

Jul 12, 2018

“ข้าว” คงเป็นพืชที่มีสำคัญทางเศรษฐกิจและเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของคนทำนา แม้สังคมจะเปลี่ยนแปลง ลองสำรวจพิธีที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกข้าวและความเชื่อความศรัทธาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ ข้อมูลเหล่านี้มาจากฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย

เรือนไทยทรงดำในความทรงจำ

Jul 10, 2018

เรือนไทยทรงดำหรือ “เฮือนกระดองเต่า” เป็นเรือนที่มีรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ และคงได้รับการก่อสร้างเพื่อบอกเล่าของความเป็นไทยทรงดำ แม้จะไม่พบเรือนกระดองเต่าในลักษณะของเรือนพัก แต่ชุมชนคนไทยทรงดำหรือไทดำ คงสร้างเรือนดังกล่าวไว้เป็นอนุสรณ์ตามศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือไทดำ

ไทดำ-ไทยทรงดำ: ถิ่นฐานและมรดกวัฒนธรรม

Jul 10, 2018

คนไทดำอพยพมาจากสิบสองจุไทเมื่อกว่าสองร้อยปีที่แล้ว โดยมีการกล่าวถึงการเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ประเทศไทยหลายระลอกด้วยกัน