คำสำคัญ : นครปฐม


“นรก สวรรค์ และประเพณีการสวดพระมาลัย”: ภาพวาดในสมุดพระมาลัย

Sep 24, 2018

นิทรรศการแนะให้รู้จักกับเอกสารโบราณที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับความเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์ของผู้คน “พระมาลัย” เป็นพระอรหันต์และได้รับการถ่ายทอดถึงประวัติ เพื่อยึดโยงให้พุทธศาสนิกชนทำความดีละเว้นความชั่ว

พักผ่อนย้อนยุค

Jul 13, 2018

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังคมไทยถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยไม่เว้นแม้ในยามพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การเล่นเกมออนไลน์ การชมภาพยนตร์แบบสตรีมมิ่ง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจหาได้อยู่แต่เพียงหน้าจอไม่ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่นำอดีตมาเป็นแกนหลักในการนำเสน...

ในศิลปะสถาน : รู้จักศิลปินเพื่อรู้จักศิลปะร่วมสมัย

Jul 12, 2018

คนจำนวนหนึ่งอาจมองว่า “ศิลปะร่วมสมัย” เป็นสิ่งไกลตัว การใช้เวลาว่าง หรือความสนใจเฉพาะกลุ่ม แต่ศิลปะร่วมสมัยนั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เรียนรู้ สำคัญไปกว่านั้น การเรียนรู้ศิลปะผ่านวิธีคิดการทำงาน และความรู้สึกของศิลปิน อาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงศิลปะ ที่สุดท้ายแล้วไม่ใช่สิ่งไ...

“ข้าว” ในพิธีกรรม

Jul 12, 2018

“ข้าว” คงเป็นพืชที่มีสำคัญทางเศรษฐกิจและเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของคนทำนา แม้สังคมจะเปลี่ยนแปลง ลองสำรวจพิธีที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกข้าวและความเชื่อความศรัทธาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ ข้อมูลเหล่านี้มาจากฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย

พิธีกรรมไทยทรงดำ/ไทดำ

Jul 12, 2018

พิธีกรรมของชาวไทยทรงดำหรือชาวไทดำมีเอกลักษณ์ และประกอบขึ้นในหลายวาระ พิธีกรรมที่จะกล่าวถึงในที่นี่แสดงให้เห็นความนับถือของชาวไทยทรงดำหรือไทดำที่มีต่อบรรพชน ทั้งที่เป็นการปฏิบัติในระดับครัวเรือนและในระดับหมู่บ้าน

เรือนไทยทรงดำในความทรงจำ

Jul 10, 2018

เรือนไทยทรงดำหรือ “เฮือนกระดองเต่า” เป็นเรือนที่มีรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ และคงได้รับการก่อสร้างเพื่อบอกเล่าของความเป็นไทยทรงดำ แม้จะไม่พบเรือนกระดองเต่าในลักษณะของเรือนพัก แต่ชุมชนคนไทยทรงดำหรือไทดำ คงสร้างเรือนดังกล่าวไว้เป็นอนุสรณ์ตามศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือไทดำ

ไทดำ-ไทยทรงดำ: ถิ่นฐานและมรดกวัฒนธรรม

Jul 10, 2018

คนไทดำอพยพมาจากสิบสองจุไทเมื่อกว่าสองร้อยปีที่แล้ว โดยมีการกล่าวถึงการเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ประเทศไทยหลายระลอกด้วยกัน

ความทรงจำของสายน้ำ

Jul 5, 2018,

ถ่ายทอดเรื่องราวของ "คน" กับ "สายน้ำ" ก่อนและหลัง 2500 และบอกเล่ากระบวนการทำงานกับท้องถิ่น เพื่อรื้อฟื้นความทรงจำบางชุดของชุมชน