คำสำคัญ : เชียงใหม่


พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 2

Sep 27, 2018

พิพิธภัณฑ์บ้าน ตอน 2 กล่าวถึงบ้านของศิลปินในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย นักดนตรี ช่างทอผ้า นักเขียน และศิลปินร่วมสมัย บ้านของศิลปินสะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิต รวมถึงรูปแบบของการใช้ประโยชน์ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน บ้านเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมทำความรู้จักกับชีวิตและผลงานที่ใช้ความอุตสาหะผสานค...

ปีใหม่ม้ง

Sep 12, 2018

งานประเพณีปีใหม่ม้ง หรือที่ชาวม้งเรียกกันว่า “น่อเป๊โจ่วฮ์” เทศกาลปีใหม่ยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางสังคม ดังเช่น การกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ในเผ่า นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นความผูกพันวิถีความเชื่อ

ยุ้ง...ข้าวกับชีวิต

Sep 11, 2018

ในหลายสังคม ยุ้งข้าวเคยเป็นสถานที่ของการเก็บข้าวไว้เพื่อการบริโภคและเพื่อจำหน่าย แต่ขนบปฏิบัติและความหมายของยุ้งข้าวยังมีความน่าสนใจ นอกจากนี้ยุ้งข้าวเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กับระบบการค้าข้าวในตลาดและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร