คำสำคัญ : กาฬสินธุ์


พักผ่อนย้อนยุค

Jul 13, 2018

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังคมไทยถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยไม่เว้นแม้ในยามพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การเล่นเกมออนไลน์ การชมภาพยนตร์แบบสตรีมมิ่ง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจหาได้อยู่แต่เพียงหน้าจอไม่ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่นำอดีตมาเป็นแกนหลักในการนำเสน...

เลียบริมน้ำ เที่ยวห้าวัดดังนนทบุรี

Jul 12, 2018

ในสมัยโบราณนานมา คนไทยมักตั้งชุมชนบ้านเรือนและวัดวาอารามอยู่ริมน้ำด้วยความสะดวกในการคมนาคม นอกจากแม่น้ำสายใหญ่แล้ว ยังมีคลองสาขาย่อยเชื่อมต่อถึงกัน ทำให้การเดินทางเป็นไปโดยสะดวก แม้ในปัจจุบันการเดินทางทางบกมาแทนที่การขนส่งแทนทางน้ำ แต่การขนส่งสินค้าใหญ่ ๆ และจำนวนมากหลากประเภทคงอาศัยการคมนาคมทา...