คำสำคัญ : เครื่องแต่งกาย


ผ้าทอไทลื้อ

Sep 10, 2018

ผ้าทอของไทลื้อได้รับยกย่องว่ามีความโดดเด่น ด้วยเทคนิคการทอผ้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการมัดหมี่ การจก การขิด และการยกดอก ที่ต้องอาศัยความชำนาญที่สืบทอด

เครื่องแต่งกายไทดำและไทยทรงดำ

Sep 7, 2018,

ชุดภาพเครื่องแต่งกายไทดำ ในลาว เวียดนาม และไทยทรงดำ (โซ่ง) ในเพชรบุรี เป็นบันทึกการทำงานของ รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์และดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ชุดภาพทั้งสองแสดงให้เห็นความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของการแต่งกายของผู้หญิงชาวไทดำหรือไทยทรงดำ

ผ้าทอสุรินทร์ความงามกับความหมาย

Jul 5, 2018,

“ผ้าทอเมืองสุรินทร์” นับเป็นงานหัตถกรรมที่งดงามและสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน เนื้อหาแสดงให้เห็นความหมายของผ้าทอมือและเทคนิคการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ