โบสถ์คริสต์ในประเทศเพื่อนบ้าน

คำสำคัญ : ฟิลิปินส์, มาเลเซีย, ศาสนา, สิงคโปร์,
โบสถ์คริสต์ในประเทศเพื่อนบ้าน

นอกเหนือจากประวัติศาสตร์ของการเดินเรือเพื่อการพาณิชย์และการปกครองของประเทศตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 17 ถึง 19 แล้ว รูปแบบของศิลปกรรมยังสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของตะวันตกอย่างชัดเจน โบสถ์หลายแห่งมีลักษณะ “คลาสิก” นั่นหมายถึงหน้าบันสามเหลี่ยม (Pediment) ที่รองรับด้วยเสาโครินเธียน (ชั้นบน) และไอโอนิก (ชั้นล่าง)

อีกลักษณะคือ ศิลปะนีโอโกธิค หรือสถาปัตยกรรมที่พยายามฟื้นฟูศิลปะโกธิคขึ้นมาใหม่ ซึ่งพบเป็นจำนวนมากในประเทศอาณานิคม ตัวโบสถ์ประกอบด้วยหอคอยที่มีหลังคาทรงกรวยสูงทางด้านหน้า ด้านหลังเป็นอาคารโบสถ์ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายมน หน้าต่างแต่ละบานถูกแบ่งออกเป็นสองบานย่อย ยืดสูงและตกแต่งด้วยกระจกสี

โบสถ์หลายแห่งได้รับการฟื้นฟูจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว และสงคราม เช่น ความเสียหายจากการโจมตีในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 การก่อสร้างอาคารหลายแห่งจึงสอดคล้องกับภูมิประเทศ เช่น การใช้ระบบค้ำยันที่หนาหนัก หรือการสร้างหอคอยที่ตั้งแยกจากโบสถ์ ในบริเวณที่มีความเสี่ยงจากเหตุแผ่นดินไหวในฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ ปรากฏองค์ประกอบบางอย่างของโบสถ์สะท้อนความเป็นท้องถิ่น เช่น อาสนวิหารเมืองวีกัน ฟิลิปปินส์ ที่มีองค์ประกอบเล็กน้อยที่ออกแบบตามแบบบารอกและตามแบบจีนได้ เช่นการประดับถ้วยรางวัล (trophy) และการนำเอาสิงโตหินแบบจีนมาประดับ