ประโยชน์ไผ่

คำสำคัญ : การล่า ดัก จับสัตว์, บุรีรัมย์, ประมง, เครื่องครัว, เครื่องจักสาน,
ประโยชน์ไผ่
    ชาวบ้านรู้จักการใช้ไม้ไผ่สำหรับทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุก่อสร้าง ของเล่น และอื่น ๆ เป็นอย่างดี ความสำคัญของไม้ไผ่ในวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยที่นำเสนอในที่นี้ มาจากการคัดสรรรายการของฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน 
  ข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวข้องกับเครื่องมือดักจับและล่าสัตว์ เนื้อหาไม่เพียงบอกเล่าถึงการสร้างชิ้นงานและการใช้งาน แต่ฉายให้เห็นชีวิตของท้องถิ่นในอดีตและเป็นอยู่ในปัจจุบัน หลายสิ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเกษตรและครัว เชื่อมโยงกับการทำมาหากินและชีวิตทางเศรษฐกิจ 
 นอกจากนี้ ผู้สนใจยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่น่าสนใจเช่นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน การเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้นจะช่วยให้ผู้สนใจได้สัมผัสกับ “ของจริง” และเรียนรู้เรื่องราวจากผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
  สำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดในการเดินทาง ลองใช้เวลาว่างอ่านหนังสือที่แนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือล่าดักสัตว์ที่มีไม้ไผ่เป็นวัสดุในการประดิษฐ์ชิ้นงาน ผู้สนใจจะได้ความรู้เพิ่มเติมและเพลิดเพลินกับ “ลายเส้น” ของผู้เขียนที่บันทึกเรื่องราวที่พบเห็นได้ไม่ง่ายนักในปัจจุบัน